Beleidsplan 2017

Het beleidsplan voor 2017 wordt hier gepubliceerd, zodra deze goedgekeurd is.

 

Stichting Beheer Buuzepolle

 

Beleidsplan 2017

 

 

 

 

 

Inleiding (voorwoord) door de voorzitter

Zoals u in de aanhef hebt gelezen betreft de inhoud van dit schrijven een PLAN.

Reden temeer voor u om alles kritisch in u op te nemen. Zeker ook dié onderwerpen die voor u persoonlijk belangrijk zijn en/of waar u een nadere uitleg over wilt hebben.

Wanneer we "water" als metafoor nemen kunnen we stellen dat we als bestuur zijn begonnen met watertrappelen. Dus als je voldoende inspanningen verricht met je benen hou je je hoofd boven water.

Wat volgt is zwemmen en dat geeft een beweging die je vooruit doet bewegen. Maar eindeloos zwemmen wordt op den duur te vermoeiend, dus dan maar kiezen voor een bootje. Om daarmee vooruit te komen zijn er vele mogelijkheden.

Juist, te beginnen met roeien met de riemen die je hebt. Maar bij sterke tegenwind vereist dat veel energie terwijl je in verhouding maar met mate vooruit gaat. Wanneer dan aan de walkant mensen zijn die je probleem van vooruitgang onderkennen en hulp willen bieden, wordt dan met beide handen aangegrepen.

Als dan blijkt dat die mensen respect hebben voor je wil om wat sneller en comfortabeler vooruit te komen, bieden ze een redelijk snelle en betrouwbare motorboot om niet, echter onder voorwaarden.

Die voorwaarden zijn o.a. dat door de zorg van de bemanning, tegen een redelijke vergoeding, zonder aanziens des persoon, mensen mee kunnen passagieren.

Wanneer de animo daarvoor aanslaat en er geen noemenswaardige woelige baren zijn, wordt het stilaan tijd het open water te kiezen.

En dat vereist wel een grote eensgezindheid onder de passagiers en bovenal van de verantwoordelijke bemanning.

Tot zover de watermetafoor.

Wij, als stichtingbestuur en met ons u, als leden, staan voor een nieuwe frisse start vanaf 1 januari 2017. We kunnen niet zonder elkaar en omdat dát zo is, kunnen we elkaar ook versterken. En als we dan over-en-weer open staan voor positieve, constructieve kritiek wordt het beoogde doel bereikt. Met elkaar in een sfeer van harmonie en respect dié aktiviteiten doen beleven, welk ons leven veraangenamen.

 

Graag zien we uw reacties tegemoet.

Namens het Bestuur Stichting Beheer "De Buuzepolle",

 

 

uw waarnemend voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het beheren, onderhouden, exploiteren, beschikbaar stellen en in stand houden van een pand gelegen aan de Sportlaan 20 te Giethoorn, plaatselijk bekend als De Buuzepolle, ten behoeve van verenigingen, stichtingen, belangenpartijen en andere (charitatieve) instellingen.

 

 

Geldmiddelen

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen: donaties; huuropbrengsten.

 

 

Activiteiten

Vaste activiteiten                                           (kosten voor incidentele deelname)

Per deelname

Jeu de Boules/Koersbal

 

Biljarten

 

Gymnastiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemersbijdrage

Bijdrage

 

Algemene bijdrage (per jaar)

€ 100,00

Deelname per activiteit, per dagdeel, (twee munten inleveren bij aanmelding)

€ 2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaalverhuur

Verhuur per dagdeel

 

Vergaderzaal

 

Activiteitenzaal (grote zaal)

 

Kantine (uitsluitend indien beschikbaar)

 

Keuken (inclusief frituur )

 

 

 

Verhuur vergaderapparatuur

Per activiteit / per dagdeel

 

Flipover (inclusief papier en stiften)

 

Infoscherm 55 inch

 

Infoscherm 65 inch

 

Geluidsinstallatie

 

 

 

Consumpties

Vaste activiteiten

 

Koffie of thee

€ 1,00

Kan koffie of thee

€ 7,00

Frisdrank

€ 1,00

Bier (flesje)

€ 2,00

Huiswijn – flesje

€ 2,00

Huiswijn – fles (1 liter)

€ 10,00

Ontbijt / lunch / diner / bittergarnituur (uitsluitend op aanvraag)

 

 

 

 

De Buuzepolle

Sportlaan 20
8355 BE Giethoorn

Telefoon: 06 19939893
E-mail: debuuzepolle@outlook.com 
Website: www.buuzepolle.nl

Route naar de Buuzepolle

Activiteiten: